Trivselregler

 

På Parkskolan är vi bra kompisar genom att:
Vi bjuder in andra kompisar till lek.
-Vi pratar istället för att slåss.
-Vi använder ett trevligt språk.
-Vi pratar i normal samtalston.
-Vi säger själva till, eller tar hjälp av en vuxen, om någon inte följer reglerna.

På Parkskolan får alla matro genom att:
Vi står i ett tyst led innan vi går in i matsalen.
-Vi är tysta eller viskar när vi tar mat, för att hålla ner ljudnivån i matsalen.
-Vi sitter vid våra platser.
-Den som tar påfyllning låter de som inte hunnit ta mat än gå före.
-Om man tycker att maten är god säger man det, om inte, är man tyst.
-Vi pratar endast med dem som sitter vid samma bord och gör det i normal samtalston.
-Vi torkar noga av våra platser och ställer upp/skjuter i stolarna. Veckans värdar sopar under och runt borden.

På Parkskolan är vi rädda om våra egna och skolans saker genom att:
-Vi håller ordning på och är rädda om vårt skolmaterial.
-När vi lämnar klassrummet ställer vi upp våra stolar/skjuter in dem.
-Vi låter andras saker vara ifred.
-Vi hänger upp våra kläder på våra platser och ställer iordning skorna.
-Vi lämnar leksaker hemma – enbart på ”visningsdagar” får de vara med.
-Om vi har mobiltelefon med oss till skolan lämnar vi in den på morgonen och respekterar att den vid skoldagens slut endast får användas utanför skolans område.

Om en elev vid Parkskolan inte följer någon av våra gemensamt framtagna regler ser konsekvenserna ut såhär:
1.
En vuxen pratar med eleven
2.
Om eleven ändå bryter mot någon eller flera regler igen, kontaktar skolan elevens vårdnadshavare
3.
Om eleven ändå fortsätter att bryta mot någon eller flera regler, kallas eleven och vårdnadshavaren till möte.

Konsekvens gällande mobiltelefoner:
Om en elev trots tillsägning använder mobiltelefon inom skolans område ska mobilen lämnas till rektor. Vid skoldagens slut kan mobilen hämtas.
Om detta sker flera gånger måste mobilen hämtas av vårdnadshavare.

 

(Beslutade av Elevrådet ht-16)

 

Senast uppdaterad: 2016-11-25