Välkommen till Primaskolan Umeå

Primaskolan Umeå är en grundskola med estetisk inriktning för elever i årskurs 6-9. Skolan är belägen vid vackra Umestan Företagspark. Här har vi stora ljusa lokaler, en vacker parkmiljö och närheten till den centrala staden med det stora kulturutbud som där finns.

Primaskolan andas kreativitet och lärande. Vår pedagogiska modell bygger på tanken om att skapandeprocesser och kulturella in- och uttryck är viktiga för barns lärande och utveckling. På Primaskolan får varje elev välja en estetisk inriktning på sina studier som ger dem möjlighet att fördjupa sina kunskaper och förmågor inom valt område. Här kan du som elev välja bland bild och form, dans, drama och musik. I våra olika inriktningar har vi många olika samarbetspartners som tillsammans med oss möjliggör att vi kan erbjuda en utbildning med hög kvalitet.

Vi vet att trygghet är en viktig förutsättning för elevers motivation till lärande och utveckling. På Primaskolan arbetar vi därför på många olika plan med att skapa trygghet och studiero, i klassrummet och på rasten. Vi har en hög vuxennärvaro och ett väl utvecklat likabehandlingsarbete som gör att vi snabbt känner av hur verksamheten mår och kan göra insatser där så behövs.

Vår vision är inte blygsam. Vi vill vara en skola med ett lärande i världsklass! Därför att vi tycker att barn och deras lärande är det viktigaste som finns. Våra elevers kunskapsutveckling, strategier för lärande och personliga utveckling står därför alltid i fokus. Vi vill vara med och bygga trygga, kompetenta och ansvarstagande samhällsmedborgare.

Med en hög lärartäthet, en integrerad elevhälsa och ett tydligt mentorskap följer vi varje elevs kunskapsutveckling under hela dennes utbildningstid. När du som elev lämnar vår skola står du väl förberedd att möta de utmaningar som gymnasiet för med sig.

 

Kontakta oss

Telefon 090-171560

Sjukanmälan 090-171560

E-post primaskolanumea@pysslingen.se

Facebook Primaskolan Umeås Facebooksida

Rektor Pia Wormö | 090-171565

Här hittar du oss

Så arbetar vi på Primaskolan Umeå med:

Kvalitetsarbete
Elevhälsa
Pedagogik
Rektorsbrev

Nyheter från Primaskolan Umeå