Fritids

Fritidsverksamheten på Rosenlundskolan

Fritidsverksamhetens fyra delar
– morgonfritids, under skoltid, eftermiddagsfritids och skollov

Rosenlundskolans fritidsverksamhet är indelad i två åldersgrupper, förskoleklass & årskurs 1 (Fjärilfritids) samt årskurs 2 & 3 (Fågelfritids), med tre grupper i varje åldersgrupp.

Varje grupp består av en klasslärare, en förskollärare/fritidspedagog alt. barnskötare. Alla lärare i årskurs 1 arbetar en eftermiddag per vecka fritidsverksamheten.

Arbetslagsledare för fritidsverksamheten är Lena Sjölund.

Klasslärare, förskollärare och fritidspersonal som arbetar i gruppen F-1 är

Vitvinge

Elin Eriksson

Guldvinge

Sofie Hidborn

Blåvinge

Elin Fundin
Frida Tiger
Jesica Stoltz

Tel  073-069 34 69

Klasslärare och fritidspersonal som arbetar i åk 2-3 är

Koltrasten

Anna-Maria Nordin
Annelie Eriksson

Bofinken

Pernilla Sakurai
Lena Sjölund

Talgoxen

Catharina Isacsson
Katariina Skrabb
Julia Johnsson

Tel 073-072 70 12

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att
göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en
meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmets uppdrag

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

  Centralt innehåll
  Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Natur och samhälle
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelseVår pedagogiska planering sker övergripande tillsammans med lärarna och förskollärarna i förskoleklass och skola, medan detaljplanering genomförs av fritidspersonalen gemensamt. Det aktuella innehållet i fritidsverksamheten presenteras i ”Fritids månadsbrev” som finns i Schoolsoft.

Del 1 – Morgonfritids

Öppettider

Klockan 6.30-7.00 är öppnar morgonfritids i förskolans lokaler. Frukost erbjuds klockan 7.00- 7.15 (möjlighet att sitta kvar till 7.30).

Klockan 7.15-8.15 är vi ute på skolgården. Det är viktigt att alla elever kommer och säger ”hej” till fritidspersonalen när de kommer så att vi vet att de har kommit. Detta är också viktigt för att eleverna ska få en så bra start som möjligt på morgonen.

Frånvaroanmälan under morgonfritids

Fritidspersonalen nås på telefon 7.00-8.15. Det går bra att skicka sms till oss. Frånvaroanmälan sker på schoolsoft.

Del 2 – Integrerad fritids och skola – under skoltid

Skoltid

Under skoltid samarbetar fritidspersonalen tillsammans med lärarna. Det teoretiska möter det praktiska i undervisningen för att vidga olika lärandemetoder.

Extrakläder

Det är viktigt att eleverna alltid har extrakläder på hyllan. Under skoltiden har eleverna rast ute samt utomhuspedagogik vilket gör att de behöver ytterligare kläder anpassat efter väder.

Följande kläder ska finnas på ditt barns hylla:


 • –  Underkläder, strumpor, byxa och tröja
 • –  Regnkläder; jacka och byxa samt stövlar
 • –  Överdragsbyxor eller overall, vantar och mössa
 • –  Inneskor/tofflor
 • –  Det är även bra om ditt barn har med sig en vattenflaska.Glöm inte att märka ditt barns kläder.Frånvaroanmälan under skoltidKlasslärarna ansvarar för närvaron under ordinarie skolverksamhet. Sjukanmälan görs då senast klockan 8.00 i Schoolsoft. Under lovdagar anmäler ni på Schoolsoft eller ringer till fritidstelefonerna senast kl 8.00.
    Blanketter
I början av varje läsår får alla barn med sig blanketter angående kontaktuppgifter till föräldrar,
allergier och närvarotider samt annan information. Viktigt att dessa lappar lämnas tillbaka till
klassläraren så att vi på fritids kan ta del av dessa!
Del 3 – Eftermiddagsfritids

Aktiviteter

Under eftermiddagsverksamheten erbjuder vi olika aktiviteter för eleverna. Bl.a. dessa:
 • Spela
 • Rita
 • Pyssel
 • Idrottshallen
 • Skogen
 • Bubblan
 • Matteklubben
 • Saga/pod
 • Öppna scenAktiviteterna startar efter mellanmålet och pågår till klockan 16.00. För att du ska veta var ditt barn är finns en aktivitetstavla på fritids som visar i vilken aktivitet ditt barn valt, eller så frågar du någon personal.Vi sätter stort värde i elevpåverkan därför får eleverna utrymme att själva bestämma vilken aktivitet de vill att pedagogerna ska genomföra. Det finns en förslagslåda som fritidspersonalen tittar i när de gör sin planering för veckan.

  Viktiga rutiner
  Från och med klockan 13.30-17.30 nås personalen på fritidstelefonerna, övrig tid via sms. Mellan ca klockan 14.00-15.00 pågår mellanmål.Innan ditt barn går hem vill vi att hen alltid söker upp en fritidspersonal för att säga ”hej då”. Detta är viktigt ur både säkerhetssynpunkt samt att vi vill ge ditt barn ett bra avslut på skoldagen.Kl. 16.30-16.45 slås Fjärilsfritids (åk F-1) och Fågelfritids (åk 2-3) samman för gemensam stängning på Fjärilsfritids. Fritids stänger klockan 17.30.

Del 4 – Fritidshemmet under lov

Lov

Inför loven delar vi ut lovlappar för att vi ska kunna planera pedagogtäthet, beställa mat samt planera upp en givande fritidsverksamhet. Lovlapparna lämnas alltid till fritidspersonalen på utsatt datum.

Alla elever lämnas senast klockan 9.00 under lovdagar. Det är gemensam samling klockan 9.00 för att gå igenom dagen med eleverna. Om annat skulle vara aktuellt ska du som förälder höra av er till fritidshemmet!

Frånvaroanmälan under lov

Under loven frånvaroanmäler du ditt barn till fritidshemmet eller på schoolsoft senast kl. 8.00.

Fritidshemmet Fjärilsfritids F-1, 073-069 34 69
Fritidshemmet Fågelfritids 2-3, 073-072 70 12

 

 

Senast uppdaterad: 2019-10-09