Trivselledare

TRIVSELLEDARPROGRAMMET

– Ett program för mer aktiviter och ökad trivsel på rasterna.

Att vara trivselledare på Rosenlundskolan

På höstterminen nomineras trivselledarna av sina klasskamrater i årskurs 3. Innan nomineringen har vi samtalat i klasserna om vad som är en bra kompis och vad som krävs av uppdraget. Klasskamraterna får nominera två flickor och två pojkar var. Under höstterminen kommer vi att ha ca 12 trivselledare.

På vårterminen nomineras nya trivselledare ur årskurs 2 och 3. Vanligtvis är bara elever från årskurs 3-9 trivselledare, men då vår skola är en F-3 skola anser vi det passande att även årskurs 2 får introduceras i uppdraget. Under vårterminen kommer vi att ha ca 12 trivselledare.

I början på varje termin får de valda trivselledarna gå en utbildning tillsammans med alla andra utvalda trivselledare i kommunen. Denna dag får trivselledarna lära sig en massa nya lekar och hur man på ett bra sätt leder en lek mm. Dagen är en energigivande lekboost för både vuxna och barn. På en trivselledarlek får alla vara med. Det finns alltid vuxna rastvakter som stöd i närheten av trivselledarna när de leder sina lekar.

Trivselledarna träffar trivselledaransvariga på skolan varannan vecka där lekar för kommande två veckor planeras. Lekarna erbjuds på förmiddagsrasten. 2-3 trivselledare leder varje lek tillsammans.

Vi på Rosenlundskolan har arbetat med trivselledarprogrammet i fem år och ser fram emot fler terminer med roliga lekar.

För mer information: http://www.trivselledare.se

Senast uppdaterad: 2019-09-05