Schoolsoft/Sjukanmäl ditt barn

Inlogg till Schoolsoft
Klicka här

Sjukanmälan skolan
All frånvaro och sjukanmälan meddelas senast klockan 07.50 på morgonen. Du kan sjukanmäla via din inloggning på Schoolsoft.

Om något barn är frånvarande utan att skolan är informerad görs ett kontrollsamtal.
Observera att det är föräldrarnas ansvar att anmäla frånvaro.

 

Senast uppdaterad: 2019-09-12