Från A till Ö

A

Aktiviteter – Julmarknad, Lucia, Rosenlundsloppet , Gå/ Cykla, Nobelmiddag, FN- dagen, Gårdsdag, Håll Sverige rent

Allergier – Vid behov av särskild kost lämnas ett intyg till köket.

Adressändring – meddelas på rosenlundskolan@pysslingen.se eller till Helen: helen.johnssonrundstrom@pysslingen.se snarast möjligt.

B

Barnomsorg – Reglerna för avgifter och vistelsetider finns på kommunens hemsida http://www.salem.se

E

Elevråd – Träffas 1 ggr per månad med två elever från varje klass.

F

Fritids – Vi följer Salems kommuns regelverk

Förhållningssätt – I länkskafferiet finns vårt förväntansdokument

G

Greta – Hon är vår värdegrund och levandegörs för alla barn och elever under sin tid på Rosenlund.
G lädje.
R espekt.
E mpati.
T rygghet.
A nsvar.

I

Inskolning –
Idrottsal – Vi har en egen idrottsal med utrustning anpassad för barn från 1år. Alla avdelningar har tillgång till minst en pass varje vecka. Hallen är dessutom utrustade med en klättervägg.


H

Hälsovård – Helena Snis heter vår skolsköterska. Hon är hos oss på tisdagar och onsdagar mellan 9,00-14.30 . Övrig tid nås hon per mail helena.snis@pysslingen.se / 076-949 49 57. När barnen går i Förskoleklass bjuds ni in till ett hälsosamtal.

 

 


K

Kvällskonferans – Alla pedagoger behöver träffas för skolans pedagogiska utveckling 1gg/mån. Dessa dagar stänger all verksamhet 16.00.
Klagomål – i länkskafferiet finns särskild blankett för klagomål
Kvarglömda kläder – Den sista fredagen i varje månad skänker vi bort alla de kvarglömda kläderna i huset.

Kravcertifierad- skolmat.

L

Likabehandling – Likabehandlingsplan.
Ledighet – ledighet för elever skall göras på separat blankett som finns att få på expeditionen. Eller så kan man få den mejlad till sig.

 


M
Maten – Vår mat lagas från grunden, näringsberäknas och bygger på mestadels ekologiska råvaror.

Matråd träffas 2-3 ggr/termin med två elever från varje klass.


O
Olycksfallsförsäkring – Kommunen har ett olycksfallsförsäkringsavtal med Protector försäkring.


P

S

Smittor – För att läsa socialstyrelsens rekomendationer vid smitta finns länk i skafferiet
Sjukanmälan – Ring innan klockan 08.00 vid sjukdom. Skolan 08-53259558 Förskolan 08-53259553
Skolsköterskan Helena ansvarar endast för skolans barn, förskolans barn tillhör barnavårdscentralen.

 


T
Tider – Om ni ändrar erat barns tider meddelas detta både till kommunen och via mail rosenlundskolan@pysslingen.se.

 

U
Uteverksamhet – Vi använder oss av vår utemiljö så mycket som möjligt. Naturen runt omkring oss och vår härliga gård ger oss ett starkt komplement till utvecklig och lärandet. Varje avdelning har minst en schemalagd utedag i veckan.
Utvecklingssamtal – Från 3 års ålder håller barnen i sitt IUP-samtal själva i största möjliga mån. Schoolsoft är det redskap vi använder oss av för att dokumentera och synligöra vår verksamhet och varje barns individuella utveckling.
Uppsägning av plats – Blankett finns i länkskafferiet

Ö

Öppettider – Vi öppnar klockan 6.30 inne på avdelningen VIOLEN och stänger på samma avdelning klockan 17.30.

 

Senast uppdaterad: 2019-10-01