Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till Pysslingen Förskolor Sjöstaden

Vår förskola ligger i Hammarby Sjöstad med närhet till natur, parker och Hammarby Sjö. Hos oss får varje barn möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och de vuxna på förskolan. Vi uppmuntrar våra barn till att bli självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för det samhälle som vi lever i. Vi vill att våra barn ska utveckla sin förmåga att tänka kritiskt och att lära sig av andra kulturer. På vår förskola får barnen tidigt lära sig att föra dialog och samspela med andra. Vi arbetar med utgångspunkt i varje barns behov och förmågor.

För oss är det också viktigt att alla barn trivs, känner sig trygga och känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Vi vill ge varje barn en god grund för sin fortsatta utbildningsresa genom att utveckla barnens vilja och lust att lära och utveckla förmågor och kunskaper att bygga vidare på.

Varmt välkommen till Pysslingen Förskolor Sjöstaden – en trygg och stimulerande värld full av möjligheter!

Kontakta oss

E-post sjostaden@pysslingen.se

Facebook Sjöstadens Facebooksida

Rektor Elise Sillevis Smitt | 070 255 76 13

Biträdande rektor Anders Kedhammar | 072-213 85 58

Kvalitetsledare Mia Winborg | 070 255 80 43

Intendent Toril Hansen | 070 003 86 13

Platsansvarig Karin Hylén | 072 219 74 50

Här hittar du oss