Välkommen till Pysslingen Förskolor Sjöstaden

Sjöstaden ligger i Hammarby Sjöstad. På vår förskola får barnen tidigt lära sig att föra dialog och samspela med andra. Vi arbetar med utgångspunkt i varje barns behov och förmågor. Här får varje barn möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och de vuxna på förskolan. Vi uppmuntrar våra barn till att bli självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för det samhälle som vi lever i. Vi vill att våra barn ska utveckla sin förmåga att tänka kritiskt och att lära sig av andra kulturer. För oss är det också viktigt att alla barn trivs, känner sig trygga och känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Vi vill ge varje barn en god grund för fortsatta studier genom att utveckla barnens vilja och lust att lära och utveckla förmågor och kunskaper att bygga vidare på. Varmt välkommen till en trygg och stimulerande värld full av möjligheter.

Kontakta oss

E-post sjostaden@pysslingen.se

Facebook Sjöstadens Facebooksida

Rektor Malin Castren | 073-365 00 34

Biträdande rektor Johanna Wikholm | 072-213 85 58

Kvalitetsledare Mia Blomberg | 070-255 80 43

Intendent Nancy Saad | 076 129 63 85

Platsansvarig Jessica Asplund | 072 7402366

Här hittar du oss

Nyheter från Pysslingen Förskolor Sjöstaden