Ledningsteamet

Pysslingen Förskolor – Sjöstaden leds av Elise Sillevis Smitt, rektor, Johanna Wikholm, biträdande rektor, Mia Winborg, kvalitetsledare och Nancy Saad, intendent. Varmt välkomna att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar om förskolans organisation och verksamhet. Du hittar alla våra kontaktuppgifter härLedningsteamet ansvarar för alla förskolor i förskoleområdet. På förskolan finns också platsansvariga som är en viktig länk mellan förskolan och oss i ledningsteamet.

 

Rektor
Rektorn leder förskolans verksamhet. Med stöd av de övriga teamet är det rektorn som ansvarar för att den pedagogiska verksamheten utformas så att alla barn mår bra och utvecklas i enlighet med de mål och regelverk som styr förskolan. Rektorn ansvarar också för att alla pedagoger på förskolan trivs och får rätt förutsättningar att arbeta utifrån förskolans läroplan. Om du har frågor om förskolans övergripande organisation och resultat är du vart välkommen att kontakta rektorn.

Biträdande rektor
Den biträdande rektorn bistår rektorn. Det är rektorn som delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till den biträdande rektorn utifrån de behov som förskolan har.

Kvalitetsledare
Kvalitetsledaren har ett särskilt ansvar att utveckla den pedagogiska verksamheten på varje förskola i området. Kvalitetsledaren arbetar nära medarbetarna och barnen för att skapa goda lärmiljöer och lärprocesser, utvärdera arbetet och stötta medarbetarna i det pedagogiska uppdraget.

Intendent
Intendenten ansvarar för många av de administrativa uppgifterna i teamet och på förskolan, till exempel kö och placering, löneadministration och fakturering till vårdnadsahavare. Om du har några frågor om plats på förskolan eller om du har funderingar kring en faktura är du varmt välkommen att kontakta intendenten.

Platsansvariga
Förskolan har två platsansvariga som ser till att den dagliga verksamheten flyter. Vanliga uppdrag för en platsansvarig är att organisera verksamheten på plats, anskaffa vikarier, ta emot besök och att vara ett välkänt ansikte för barn och vårdnadshavare.

Senast uppdaterad: 2020-05-05