Om oss

Pysslingen Förskolor – Sjöstaden ligger ett stenkast från Nackareservatet och Hammarby sjö. Förskolan består av två plan med fem avdelningar, två stycken 1-3 årsavdelningar, två stycken 3-4 årsavdelningar och en femårsavdelning. Vår utemiljö består dels av våra två gårdar som tillhör förskolan och dels av de fantastiska områden i närheten av förskolan dit vi ofta tar oss för att upptäcka och utforska omvärlden. Vår miljö, både inne och ute är utformad för att kunna utmana och stimulera till utforskande, lek och lärande.

Mötet
Varje möte är av betydelse för oss och vi lägger stor vikt vid det omsorgsfulla lärandet. Vi strävar efter att vara professionella och personliga i varje möte. Både spontant som organiserat kan det uppstå tillfällen till omsorg och lärande. Våra medvetna val och förhållningssätt i varje situation är utgångspunkten för att det ska kunna gynna barnets möjligheter till lärande. Förmågan att utveckla kunskap stimuleras i mötet med andra. Vi tror på att vi lär av varandra, barn av barn, pedagoger av pedagoger, barn av pedagoger och pedagoger av barn.

En förutsättning för att vi får barnen att känna trygghet och för att få med barnen i vårt arbetssätt, är trygga föräldrar som är införstådda med vårt arbetssätt.Vi arbetar därför bland annat med föräldraaktiv inskolning, men också är de dagliga möten och samtalen är av stor betydelse för oss.

Utveckla de små och förändra det stora
Hos oss får varje barn möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och de vuxna på förskolan. Vi uppmuntrar våra barn till att bli självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för det samhälle som vi lever i. Vi vill att våra barn ska utveckla sin förmåga att tänka kritiskt och att lära sig av andra kulturer. På vår förskola får barnen tidigt lära sig att föra dialog och samspela med andra. Vi arbetar med utgångspunkt i varje barns behov och förmågor.

För oss är det också viktigt att alla barn trivs, känner sig trygga och känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Vi vill ge varje barn en god grund för sin fortsatta utbildningsresa genom att utveckla barnens vilja och lust att lära och utveckla förmågor och kunskaper att bygga vidare på.

Vi arbetar dagligen med att dela upp grupperna i olika gruppkonstellationer, både inom och utanför avdelningen. Det för att skapa lugn och ro i gruppen, kunna bemöta barnens behov, kunna följa upp och utveckla barnens intressen, möjliggöra möte mellan barn och pedagoger från olika avdelningarna och följa våra styrdokument. Då vi anpassar gruppkonstellationerna utifrån barnens intressen och behov, kan dessa se ut på många olika sätt under dagarna.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-07-30