Avdelningar

En inblick i byggrummet på förskolans nya femårsavdelning

Sjöstaden består av fem avdelningar som samverkar och möts. Vi vill att barnen känner trygghet på förskolan och med flera pedagoger och barn. Det når vi bland annat genom att mötas på gården, ha gemensamma aktiviteter och som pedagog lägga vikt vid varje möte.

Inför hösterminen sker en omorganisering på förskolan. Vi byter både namn och plats på några av våra avdelningar, inom förskolans lokaler. På det nedre planet där en yngrebarnsavdelning tidigare har legat ska nu förskolans femårsavdelning med barn födda 2015 hålla till, avdelningen ska heta ​Ankaret. Förskolans huvudentré är placerad på övre plan, som inrymmer fyra avdelningar. Vid entrén kommer ni nu att finna våra avdelningar med yngre barn födda 2018-2019, de heter Aktern och Masten. På övre plan hittar ni även våra avdelningar med äldre barn som nu heter Seglet och Kompassen, där går barnen som är födda 2016-2017.

Aktern
På avdelningen Aktern går barn födda år 2018-2019.

Masten
På avdelningen Masten går barn födda år 2018-2019.

Seglet
På avdelningen Seglet går barn födda år 2016-2017.

Kompassen
På avdelningen Kompassen går barn födda år 2016-2017.

Ankaret
På avdelningen Ankaret går barn födda år 2015.

Senast uppdaterad: 2020-08-20