Öppettider

Våra nuvarande öppettider är klockan 07.00-17.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Vi följer kommunens ramtider som är klockan 06.30-18.30. Finns behov av barnomsorg inom ramtiden tar ni kontakt med nedanstående kontaktperson.

Tidigare stängning
En dag i månaden har vi personalmöte, vilket innebär att vi stänger tidigare än aviserad öppettid. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni nedanstående kontaktperson senast 2 veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier eller plats på en annan förskola inom området.

Stängda heldagar
Fyra dagar per läsår har medarbetarna planering, reflektion, analys, utvärdering och fortbildning. Det innebär att förskolans ordinarie verksamhet är stängd hela dagen.

Under sommaren samarbetar vi med andra förskolor i vårt område för de barn som behöver omsorg under de veckorna Sjöstaden håller stängt.

Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni nedanstående kontaktperson senast 2 veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier eller plats på en annan förskola inom området.

Vistelsetid
Du kan själv ändra vistelsetid i Skolplattformen. Meddela även på ditt barns avdelning. Vistelsetiden läggs även in i SchoolSoft under Mina tider.

Kontaktperson
Johanna Wikholm
Biträdande rektor
072-213 8558
johanna.wikholm@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2020-05-15