Samverkan med hemmet

Mötet
Mötet är kärnan hos oss och vårt viktigaste verktyg i att lyckas med vårt uppdrag. De dagliga samtalen vid lämning och hämtning är av stor betydelse för oss. De får ta tid och är en del av målet att skapa bra samverkan mellan hemmet och förskolan. Vi strävar efter att ha professionella personliga möten varje dag.

Förskolemöte/föräldramöte
Minst en gång per termin bjuder vi in till förskolemöte/föräldramöte då alla vårdnadshavare är varmt välkomna. På hösten brukar vi informera om vår verksamhet och kommande verksamhetsår och på våren bjuder vi oftast in till någon form av samkväm. Tillsammans med barnen finns då möjlighet att ta del av vad vi arbetat med på respektive avdelning och möta andra barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Samråd
På förskolan har vi ett öppet samråd där alla vårdnadshavare är hjärtligt välkomna att delta. Här har vårdnadshavare och personal möjligheter att ta upp frågor rörande verksamheten. Vid större organisationsförändringar brukar vi bjuda in till ett samråd för att möta allas tankar och funderingar.

Vår kommunikation
Genom vårt digitala kommunikationsverktyg SchoolSoft får du en inblick i ditt barns vardag och utveckling på förskolan. I SchoolSoft hittar du också viktig information från pedagogerna och ledningsteamet.

När ditt barn börjar hos oss, får du automatiskt tillgång till och mer information om SchoolSoft. Ni loggar in med hjälp av BankID. Det finns även en app som ni kan ladda ner som heter SchoolSoft.

Utvecklingssamtal
Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per år, ett uppföljningssamtal efter inskolningen och ett avslutningssamtal i samband med att barnen börjar i skolan. I utvecklingssamtalet är det barnets trivsel, utveckling och lärande som står i fokus. Med hjälp av Schoolsoft möts pedagog, vårdnadshavare och barnet, innan samtalet. Utöver utvecklingssamtalen bokar vi in samtal vid behov och önskemål.

Besök
Vårdnadshavare är alltid varmt välkomna till förskolan, dels för att uppleva sitt eget barn i gruppen och dels för att på olika sätt vara delaktig i verksamheten eller behjälplig vid exempelvis utflykter. Tillsammans bokar vi en dag som passar.

Enkäter
Två gånger per år får vårdnadshavare svara på enkäter om förskolan och dess verksamhet. En enkät från Pysslingen Förskolor och en från Stockholm stad. Resultatet från enkäterna är någonting som vi analyserar och arbetar med under hela verksamhetsåret för att ständigt arbeta mot utveckling och hög kvalitet på förskolan.

Senast uppdaterad: 2020-08-20