Våra teoretiska utgångspunkter

Att arbeta utifrån vetenskaplig grund handlar om att ta del av olika teorier utifrån vad som passar bäst i det aktuella sammanhanget med barnen, att testa teorier och kritiskt granska oss själva.

Vi har två vetenskapliga inriktningar i förskolan och läroplanen utgår från båda riktningarna.

  • Det utvecklingspedagogiska  perspektivet (fokus på vad som ska läras ut)
  • Det socialkonstruktionistiska perspektivet (fokus på hur lärandet kan möjliggöras) 

Vi på Sjöstaden utgår från barnens erfarenhetsvärld när vi gör våra val och vi ser att de båda teorierna kompletterar varandra. Ibland går vi före barnen och visar vägen eller följer barnen och ser vart de går för att tillsammans upptäcka och utforska. Vi använder oss av båda sätten och det innebär att vår undervisning på Sjöstaden bygger på växelverkan. Vi följer barnen för att sedan erbjuda mer eller nytt och pekar ut nya perspektiv och möjligheter till utforskande.

Senast uppdaterad: 2020-06-11