Podcast i undervisningen

Johannes Petri Skola arbetar vi 1-1 med eleverna från årskurs 6. För oss är det självklart att integrera arbetet med iPads och datorer i undervisningen för att följa med i samhällsutvecklingen och utveckla elevernas kunskap om IKT. Johanna Bjällerstedt, lärare i svenska, har under 4 veckor arbetat med en litteraturpod i årskurs 7. Här berättar hon mer om det arbetet.

Hur kom det sig att du valde att göra en podcast?
Efter ett läsprojekt där vi bl.a. jobbade med litteratursamtal, upplevde jag att eleverna hade mycket att säga men trots halvklass-samtalen på ca 40 minuter/grupp så kände jag att de behövde mer tid till att formulera sig och sätta ord på sina tankar och upplevelser.

Vad var syftet?
Framför allt att de skulle få prata om sin läsupplevelse men också att få prata för en mottagare. Eleverna förlitade sig på att kamraterna kände till texten och samtalsämnena vilket då påverkade hur de uttryckte sig. De behövde helt enkelt ett medie där de tvingades att tänka på hur de formulerade sina tankar samt en plattform där de fick det utrymme de behövde för att lyfta samtalet till nästa nivå, något jag upplevde att vi inte riktigt hann göra under gruppsamtalen.

Hur gick du tillväga?
Eleverna hade jobbat med en novell i veckan där de arbetat med läslogg och läsförståelsefrågor samt gruppsamtal. Det här arbetet låg till grund för hela podcasten. Eleverna började med att skapa en idé (utifrån färdiga förslag) för att sedan göra en översikt och ungefärlig skiss över vad de vill prata om och varför. Sen skrev de manus innan de påbörjade inspelningsarbetet. Parallellt hade jag undervisning i vad en podcast är, hur man gör en, vad man ska tänka på och hur man spelar in och arbetar i Garageband.

Vilka verktyg behövs?
Det enda som är ett måste är en enhet med internetuppkoppling. Vi valde garageband som fungerade jättebra att arbeta i. Det kan vara bra att investera i en bra mikrofon men det är inget måste eftersom mycket går att redigera i garageband. Man kan också använda sig av ett headset. Våra elever har varsin Macbook så det var dem vi arbetade med. 

Vilka var de största vinsterna med arbetssättet?
Framför allt att eleverna fick föra resonemang om skönlitteratur (vilket inte alltid måste ske skriftligt) samt att jag i det muntliga arbetet fick med mig elever med bland annat skrivsvårigheter på ett helt annat sätt. Ett av kunskapskriterierna i svenska handlar om att eleverna ska kunna samtala och diskutera om olika ämnen. I detta ingår bland annat att eleven ska kunna ställa frågor, framföra åsikter samt föra samtalet framåt. En podcast visar väldigt tydligt om de klarar av det.

Vad tyckte eleverna?
Eleverna har tyckt att det har varit kul men stundtals svårt och kämpigt. Det har gått olika bra för olika elever/grupper men generellt så märks det att de är så himla stolta över slutresultatet. Det ökar lusten för fortsatt lärande. 

Vad var svårast i arbetet?
Jag trodde att gruppdynamiken skulle vara det svåraste, dvs att de inte skulle kunna komma överens, men det visade sig att det istället var elever som var borta mycket som ställde till det. I många fall löste vi det genom att de fick skypa eller chatta och det funkade bra men sen skedde inspelningarna under förkylningstider och det ställde till det ibland. Utöver det så uppstod inte några större svårigheter.

Tycker du att användandet av IKT höjde måluppfyllelsen hos eleverna?
Absolut! Många elever som har det tufft skriftligt kom verkligen till sin rätt under det muntliga arbetet och på samma sätt så fick de tysta eleverna verkligen möjlighet att visa allt de kan utan att behöva konkurera om talutrymmet i klassrummet. Samtliga elever var verkligen tvungna att fundera över vad de säger och hur de säger det samt visa allt de har lärt sig, till exempel begrepp som parallellhandling och berättarperspektiv, analysera litteratur på olika nivåer där de kopplar vad de läst till sig själva, till omvärlden och till författaren. Jag tror även att de insåg hur mycket de faktiskt har lärt sig om novellerna när de fick prata om det och lyssna på sig själva.

Hur ser framtiden ut? Kommer du arbeta med podcast igen?
Ja, det kommer jag verkligen göra. Några av eleverna har redan valt att spela in en ny podcast för att redovisa sitt NO arbete.

Dessutom ska jag inspirera övriga lärare på Johannes Petri Skola på nästa lärarmöte vi har om IKT.

Kommer du göra något annorlunda då?
Ja, jag kommer tänka annorlunda när jag delar in grupper. Denna gång valde jag att de skulle arbeta med dem de inte brukar umgås med men nästa gång kommer de få samarbeta med någon de redan är trygg med. Jag kommer ägna mer tid åt att lyssna och analysera professionella podcast för att få en bättre förståelse för hur en bra podcast låter.

Vill ni veta mer om Johannas arbete gå in på  http://litteraturpodden.webnode.se

Detta har använts: MacBook, Garageband, Zoom H1 (mikrofon), Soundcould.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*