Föräldrarna mycket nöjda med Jorielskolan

När resultaten av 2015 års kundundersökning kommit så står det klart att Jorielskolan i Älvsjö kraftigt förbättrat inom samtliga områden som undersökningen omfattar. Bland annat ökade den redan höga rekommendationsgraden från 88% till 98% och trivselgraden ökade från 89% till 98%. 

– Vi är väldigt glada över våra goda resultat men kommer naturligtvis arbeta hårt för att nå 100% inom alla områden, säger skolans rektor Cecilia Hansen.

Hon menar att ökningen beror på att skolan satsat ännu mer på att synliggöra lärandet och samverkan mellan skola och hem. 

– Vi arbetar mycket med att skapa delaktighet och inflytande hos både medarbetare, elev och vårdnadshavare. För att lyckas behöver man skapa professionella, lyhörda relationer i alla möten – oavsett om det är medarbetare, elever, vårdnadshavare, habilitering, kommuner, assistenter eller andra samarbetspartners man har kontakt med, säger Cecilia Hansen. 

Vidare betonar Cecilia Hansen vikten av att skolan alltid har sitt uppdrag i fokus och att alla elever ska uppnå sin fulla potential, känna sig trygga och få sin röst hörd på skolan. Samt att alla elever individuellt ska ha tillgång till de anpassningar som de har rätt till. 

– Vissa klasser arbetar så att eleverna får utvärdera undervisningen och innehållet efter varje lektion. Vi har också lagt ännu mer fokus på det hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan samt arbetat mycket med trivsel och ordningsregler som alla varit delaktiga i och arbetat fram på skolan, berättar hon.  

Cecilia Hansen berättar även att skolan arbetar utifrån gemensamma teman som ett åt gången genomsyrar hela skolan genom samtliga ämnen och årskurser. Arbetet synliggörs på skolans Facebooksida, hemsida, i veckobrev samt i synlig dokumentation i skolans lokaler.

– På så sätt lyckas vi skapa ökad insyn och delaktighet kring varje elev i alla möten och alla elever och medarbetare, alla assistenter och vårdnadshavare har fått möjlighet att vara delaktiga i dessa. Att synliggöra och skapa äkta delaktighet för alla är oerhört viktigt, betonar Cecilia Hansen.

Skolan förbättrar sina resultat i varje enskild undersökningsfråga. Nytt för i år är att frågor om skolmat och fritids funnits med i undersökningen och även där är skolan i topp – 93% uppger att de är nöjda med skolmaten respektive 100% med fritidsverksamheten.

– Våra två kockar Öje Grindal och Abdoulai Tuyang är fantastiska. De är väldigt noggranna och skickliga kockar som varje måltid finns ute i matsalarna för att prata med eleverna och är lyhörda för önskemål och ta in feedback, berättar Cecilia Hansen. 

Vårt fritids, som eleverna gett namnet ”Full Rulle”, har också blivit oerhört populärt. Antalet elever som går på fritids har dubblerats sista åren och det känns roligt att vi också kan se att nöjdheten är hög. Verksamheten genomsyras av elevinflytande kombinerat med fritidshemmets styrdokument och vi arbetar väldigt mycket med att kommunicera vår verksamhet i både text och bild. Eftersom fritids tar emot elever från förskoleklass till årskurs nio möts alla där på lika villkor och vi ser vilket fantastiskt utbyte och social situation det är, säger Cecilia Hansen.  

Jorielskolans resultat

2014 

2015 

NKI (0-100)

79 

92 

Rekommendationsgrad (%) 

88 

98 

Trivselgrad (%) 

89 

98 

Studiemiljö (%) 

85 

94 

Undervisning (%) 

80 

93 

Skolmat (%) 

93 

Fritidshem (%)

100 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*