PeterSvenskolorna i Åstorp och Klippan avvecklas

Pysslingen Skolor har fattat beslut om att stänga PeterSvensskolan i Åstorp i samband med årets terminsavslutning i juni. Petersvenskolan i Klippan stängs i samband med terminsavslutningen nästa år, 2016. De tre övriga PeterSvenskolorna (två i Helsingborg och en i Landskrona) utökas.

Huvudskälet till beslutet är att för få elever söker sig till de två små skolorna i Åstorp och Klippan. Skolornas behov av nya lokaler har heller inte gått att lösa på ett bra sätt. Dessa faktorer tillsammans gör att vi inte längre kan garantera den kvalitet som våra elever och föräldrar har rätt att kräva av oss i form av lokaler, behörighet och kontinuitet bland personal. Därför har ledningen för Pysslingen Skolor med stöd av AcadeMedias koncernledning beslutat att avveckla skolorna.

– Detta har varit ett mycket svårt beslut att fatta och vi förstår naturligtvis att det kommer att skapa oro bland både elever, vårdnadshavare och medarbetare. Vi kommer att göra allt vi kan för att varje enskild elevs familj ska få all hjälp som behövs för att hitta en bra lösning för just dem. Vi håller på att ta kontakt med kommunen och dess skolor, det finns också fristående skolor i närheten som kan vara aktuella för att hitta en ny skola, säger Anna-Karin Crutze, utbildningsdirektör på Pysslingen Skolor.

Samtliga vårdnadshavare till eleverna på skolorna kommer att få information om vilka alternativ som finns. Dessutom planeras flera studiebesök på olika grundskolor.

Inom kort påbörjas förhandlingar med facket om skolornas medarbetare.

– Vi vill naturligtvis erbjuda så många som möjligt fortsatt anställning på någon av våra andra skolor. Ett antal medarbetare har redan idag sin tjänst uppdelad mellan flera skolor. Vi följer självklart de turordningsregler som finns, säger Anna-Karin Crutze.

Fakta om skolorna:

PeterSvenskolan i Åstorp 

Startår: 2008
Del av AcadeMedia sedan: 2010
Antal elever: 144
Elever per årskurs:
– åk 4: 6
– åk 5: 9
– åk 6: 14
– åk 7: 40
– åk 8: 34
– åk 9: 41
Antal medarbetare: 31

Fakta PeterSvenskolan Klippan 

Startår: 2013
Antal elever: 122
Elever per årskurs:
– åk f: 6
– åk 1: 7
– åk 2: 8
– åk 3: 3
– åk 4: 7
– åk 5: 9
– åk 6: 15
– åk 7: 16
– åk 8: 31
– åk 9: 20
Antal medarbetare: 34

För mer information, kontakta:
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör, AcadeMedia, 073-334 87 50,
paula.hammerskog@academedia.se


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*