Tobias Ankarswärd förstärker Pysslingen Skolors kvalitetsteam

Från och med höstterminen 2015 kommer Tobias Ankarswärd att förstärka Pysslingen Skolors centrala kvalitetsteam. I samband med detta lämnar han sin roll som rektor för Nyköpings Friskola.

Tobias kommer att arbeta som kvalitetsutvecklare med särskilt ansvar för interna granskningar. Han kommer även, tillsammans med Lena Rockberg, att ansvara för Pysslingen Skolors centrala IKT-arbete.

– Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta utveckla Pysslingens verksamhet och det ska bli spännande och roligt att få jobba närmre kollegor och kunna vara ett bollplank i kvalitetsarbetet. Min bakgrund inom skolan från både rektorsjobb och centralt arbete med IKT tror jag kan vara en tillgång i detta arbete, både på verksamhets- och central nivå. säger Tobias Ankarswärd.

Tobias Ankarswärd har gått statliga Rektorsprogrammet och har utöver rektorsrollen på Nyköpings Friskola en bakgrund som lärare i Ma/No/Eng/Idrott åk 1-7. Efter 6 år som lärare blev han 2005 rektor. På Nyköpings Friskola har han varit rektor sedan 2011. Han har även arbetat som IKT-samordnare på Nyköpings Kommun i syfte att utveckla arbetet med IKT i kommunens skolor F-9 och gymnasiet.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*