Nedläggningen av PeterSvenskolan Klippan läggs på is

PeterSvenskolan i Klippan kommer inte att stänga efter vårterminen 2016, utan har fått ytterligare ett år på sig att öka antalet elever. I april 2016 kommer ett beslut att fattas om skolans framtid, baserat på de mål som sätts upp. Skolan är idag för liten för att vara långsiktigt hållbar.

– Under våra möten i torsdags i förra veckan, och när vi träffade eleverna i årskurs 6-9 på fredagen, kom det fram mängder med synpunkter, idéer och fakta. Vi såg att mycket av det som sas förtjänade en rejäl diskussion, säger Sofia Larsen, chef för AcadeMedias för- och grundskolesegment.

Grundanalysen, att skolan har för få elever, står fast. Dock läggs beslutet om stängning nu på is och under det närmaste året ska elevantalet ökas. I april 2016 fattas nytt beslut om framtiden. Beslutet som nu fattats är att skolan kommer att vara öppen fram till och med vårterminen 2017. Det betyder att de som nu går på högstadiet på skolan kommer att kunna slutföra sin utbildning där.

Medarbetare och föräldrar har fått information om detta under dagen.

För mer information, kontakta
Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se (telefonkontakt ej möjlig)


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*