I fablernas värld med Google dokuments, QR koder, podcast och iMovie

 

 

fabler

Under höstterminen arbetade åk 4 på Johannes Petri skola med fabler. Elin, jag och Anneli samplanerar vår undervisning i svenska för att öka likvärdigheten och höja kvalitén. Dessutom är det roligare.

Redan i planeringsarbetet funderade vi på hur vi kan få in IKT i undervisningen. Vi har 25 iPads på 63 elever. Eleverna fick vara delaktiga i planeringen och många ville spela in film. Vi bestämde oss för att lyssna på olika fabler, titta på film (bl.a. fablernas värld) och avslutningsvis spela in fabeln på valfritt sätt. Deras engagemang har varit stort och intresset för fabler växte.

Vi började med att skriva en egen fabel i Google Dokument. Eleverna delade sin fabel med läraren som då kunde ge återkoppling direkt i dokumentet. De delade också sin fabel med minst en klasskamrat för att kunna ge och ta emot kamratbedömning. Fördelarna med Google Dokuments är många. Arbetet är inte kopplat till en enskild iPad utan du kan öppna upp det från vilken iPad som helst. Det är också lätt att dela med sin lärare och sina klasskamrater. Eleverna i åk 4 har en egen mailadress och ett eget google apps konto kopplat till mailadressen.

När fablerna var färdiga och kamratbedömningen var gjord var det dags att spela in sin fabel. I den ena klassen var det många som valde att spela in film med hjälp av handdockor som Anna hade köpt in i London under BETT mässan. Eleverna fullkomligt älskar handdockor. Nackdelen var att vi inte hade alla djuren representerade så då fick gosedjur och egengjorda pappersdockor skapas.

Fördelen med film är att eleverna, utifrån givna ramar, får möjlighet att skapa fritt och låta kreativiteten flöda. Det öppnar upp för samarbete och det är lustfyllt. Det som läraren behöver vara uppmärksam på är att alla har någon att samarbeta med samt att tidsramarna hålls. Det är viktigt att redan från början ange tidsramen för när arbetet ska vara färdigt och vara uppmärksam så att fokus ligger på uppgiften.

Elin valde att låta alla eleverna spela in sin fabel som en podcast. Tidigare har eleverna önskat att få arbeta med QRkoder och därför skapade Elin en QRkod till varje ljudfil. Fabeln sattes upp på väggen tillsammans med en QR kod vilket möjliggör att eleverna kan gå runt och scanna samt lyssna till varandras fabler. Det var mycket uppskattat. Nackdelen är att det tar tid från läraren att skapa dessa QR koder till varje fabel. Nästa gång behöver vi avsätta tid så att eleverna kan skapa sina egna QRkoder.

Exempel på några av elevernas fantastiska fabler.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*