Rudanskolan tilldelas AcadeMedias DIGI-stipendium

AcadeMedias DIGI-stipendium har idag tilldelas pedagogerna Marie Haverlid och Cecilia Sandell på Rudanskolan för deras arbete med makerspace som kreativ skaparverkstad där gammal och ny teknik möts.

Stipendiet, som består av 25 000 kr, delas ut med följande motivering: ”Utifrån en välfungerande pedagogisk praktik, på ett klokt, nyfiket och målinriktat vis kliva in i ett lite okänt teknikområde och använda det för att på allvar fånga elevernas intresse och engagemang – som en väg till högre måluppfyllelse. Med stor potential att förflytta horisonten!”

– Marie och Cecilia lyckas gå bortom teknikfokus och har en tydlig pedagogisk idé för elevernas lärande. De lyckas genom att spela på elevernas nyfikenhet och glädje synliggöra lärandet och koppla ihop och utveckla gamla hantverksmetoder genom ny teknik. Vi ser fram emot att följa utvecklingen på Rudanskolan, säger Petter Hallman som ansvarar för IT för bättre lärande inom AcadeMedia.

Marie Haverlid och Cecilia Sandell beskriver sitt makerspace som en kreativ verkstad där eleverna får arbeta med sina egna projekt och idéer inom alla ämnen, där teori blandas med praktik och där nya och gamla tekniker möts.

– I dagsläget arbetar vi med detta som ett projekt inom teknik och bild men till höstterminen kommer vi nu tack vare detta stipendium att kunna utöka och tydligare koppla verksamheten till skolbiblioteket, berättar Marie Haverlid och Cecilia Sandell.

AcadeMedias DIGI-stipendium delas ut i syfte att stödja och uppmuntra personer och enheter inom AcadeMedia som genomför goda idéer och initiativ till gagn för IT för lärande & digitalisering i skolan – med en tydlig koppling till ökad måluppfyllelse. Initiativet ska andas nyfikenhet, kvalitet och systematik och ha en tydlig påvisbar koppling till förväntad/påvisad ökad måluppfyllelse hos barnen/eleverna/deltagarna.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*