Cecilia Skarke ny rektor för Lögarebergets Montessoriskola

Den 8 juni 2015 tillträdde Cecilia Skarke tjänsten som rektor för Lögarebergets Montessoriskola. Cecilia Skarke har en bakgrund som lärare på låg- och mellanstadiet och kommer närmast från en tjänst som biträdande rektor på en grundskola i Danderyd. 

Hon ser mycket fram emot att förvalta skolans goda resultat och utveckla verksamheten framåt. 

– För mig är det viktigt med en elevnära pedagogik där individen står i fokus. Min ambition är att stötta personalen i sitt arbete och ge alla möjlighet att utvecklas – elever såväl som personal, säger Cecilia Skarke

Montessoripedagogiken är den självklara utgångspunkten för verksamheten och kommer ligga till grund för all verksamhetsutveckling. 

– I min ledarroll vill jag vara tillgänglig och närvarande i verksamheten. God pedagogik är det mest centrala för en framgångsrik skola och det förutsätter att jag sätter mig in i hur undervisningstraditionen på Lögareberget ser ser ut samt vilka utvecklingsområden som finns, säger Cecilia Skarke.

– Cecilia står för ett tydligt och strukturerat ledarskap som passar utmärkt på Pysslingen Skolor i allmänhet och på Lögarebergets Montessoriskola i synnerhet. Jag vet att hon kommer att bidra mycket positivt till de närmaste årens utvecklingsområden, säger Thomas Larsson, verksamhetschef i Pysslingen Skolor. 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*