Helene Ottersgård ny rektor för Fenestra Centrum

Den 3 augusti tillträdde Helene Ottersgård tjänsten som rektor för Fenestra Centrum. Helene Ottersgård har en bakgrund som personalvetare och kommer närmast från en tjänst som rektor i Åre kommun.

Hon ser mycket fram emot att ta över en välfungerande skola och utveckla verksamheten framåt.

– Min ambition är att tillsammans med professionella medarbetare se styrkan i olikheterna hos eleverna. Alla elever ska lämna skolan med en känsla av att det var den plats där de blev sedda, bekräftade, fick kunskaper, insikter, lärdomar och växte som människor, säger Helene Ottersgård.

Hon är tydlig med att hon också ser styrkan i olikheterna hos medarbetarna.

– För att få till en fungerande helhet behövs en bra balans mellan relationer, processer och strukturer, det i en verksamhet som är oerhört viktig, meningsfull och stimulerande. Tydlighet, öppenhet och inspiration är för mig ledord i det arbetet, säger hon.

– Helene kommer, med sin breda erfarenhet och sitt intresse för skolutveckling med fokus på eleverna, att fortsätta att utveckla en spännande skolverksamhet mot nya mål, säger Eva-Lotte Stavle, verksamhetschef i Pysslingen Skolor.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*