Pysslingen Skolor förstärker kvalitetsteamet

Inför höstterminen 2015 förstärker Pysslingen Skolor sitt kvalitetsteam med flera nya medarbetare. 

Som tidigare meddelats tillträder Tobias Ankarswärd en tjänst som kvalitetsutvecklare med särskilt fokus på interna granskningar och IKT-utveckling.

Anna Wremborn, som arbetat som lärare på Johannes Petri Skola sedan 2011, kommer framöver även att arbeta två dagar i vecka i kvalitetsteamet med fokus på att utveckla undervisningen.

– Jag är otroligt glad över denna möjlighet att få dela med mig av mina kunskaper och även ta del av andras kompetens. Det systematiska kvalitetsarbetet är otroligt viktigt och jag älskar verkligen läraryrket, säger Anna Wremborn.

– Anna Wremborn har en unik kompetens kring formativ bedömning och IT-användning i undervisningen som nu kan bidra till att ytterligare höja nivån på alla våra skolor, säger Pysslingen Skolors kvalitetschef Ingela Hamlin.

Malin Ekberg, som arbetat som biträdande förskolechef på Västra Allé sedan 2011, kommer att arbeta 50% med förskoleutveckling.

– Det ska bli otroligt utmanande och roligt att få vara med och utveckla kvaliteten på Pysslingens integrerade förskolor. Jag vill framförallt lyfta fram förskolans betydelse i ett 1-16 års perspektiv med hjälp av funktionell kvalitet som metod. Genom ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete där det kollegiala lärandet kommer att vara en stor del vill vi öka resultatet och därmed skapa högre kvalitet på samtliga integrerade förskolor, säger Malin Ekberg.

– Malin Ekberg har stor erfarenhet av förändringsarbete i förskolan vilket gör henne särskilt lämpad att driva det systematiska kvalitetsarbetet inom våra förskolor. Hon är också en väl anlitad föreläsare med stort engagemang för att driva diskussion om förskolan i sociala medier, säger Ingela Hamlin.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*