Kollegialt lärande över nationsgränserna på Atheneskolan

Denna veckan har Atheneskolan i Visby haft internationellt besök. Biträdande rektor och en lärare från grundskolan IES Bendinat på Mallorca har följt rektor Maria Westerlund och hennes medarbetare för att lära sig mer om hur det svenska skolsystemet fungerar. Förhoppningen är att besöket ska vara början på ett långvarigt samarbete med fokus på undervisningskvalitet.

– Det är otroligt spännande att träffas och utbyta erfarenheter. Det sätter igång många olika tankar om hur vi kan utveckla vår undervisning ännu mer, säger Maria Westerlund.

Hon berättar att det tydliga fokus som den svenska skolan har på att arbeta främjande och förebyggande med elevhälsa är något som skiljer sig från hur skolorna i Spanien arbetar. Medan man i Sverige fokuserar på hur skolan kan förändra undervisning och förutsättningar för att eleven ska lyckas bättre ligger fokus i Spanien mer hur eleven ska ändra sig för att lyckas bättre – en perspektivskillnad som gav upphov till många intressanta diskussioner.

– De ställde obekväma frågor också, som varför Sveiges Pisa-resultat är så låga trots att vi jobbar så intensivt och inkluderande med våra elever och deras föräldrar, berättar Maria Westerlund och tillägger att bilden är lite mer komplex eftersom de samtidigt imponerades av vår höga nivå i engelska och vårt inkluderande förhållningssätt gentemot alla elever.

Mallorca är en knutpunkt för många olika nationalieteter och det är inte ovanligt att eleverna på IES Bendinat pratar många olika språk. I besöket deltog därför även Josephine Wallenberg som är rektor på Söderby Skola och Rudanskolan i Haninge. Hon gav en bild av hur hennes skolor arbetar med nyanlända elever och svenska som andra språk.

– Jag delade med mig av vårt framgångskoncept som bygger på öppenhet, envishet och omtanke. Och på insikten om att det inte finns några snabba och enkla lösningar, berättar hon.

IES Bendinats biträdande rektor Vicky Jimenez såg tydliga skillnader i mellan Sverige och Spanien.

– Jag är förvånad och väldigt imponerad över hur ni tänker om nyanlända och deras lärande i Sverige. Ni börjar med deras språk och kultur och leder in dem i den svenska kulturen och språket. Vi tvingar in våra i det spanska direkt. Ni vågar investera i de här människorna för framtiden och litar på att de stannar och bidrar till samhället. Fantastiskt!, säger hon.

Maria Westerlund är mycket nöjd med dagarna och tror att vi i Sverige också kan lära oss en del från Spaniens sätt att se på undervisningen och vilka krav man kan ställa på eleverna.

– Ja, vi ska ha höga förväntningar och vi ska coacha eleverna i deras lärande och helst göra det synligt så att de kan utvärdera sig själva och andra, men jag tror också att vi kan öka kraven så att våra elever kommer längre, spänna bågen ytterligare litegrann, säger hon.

– I många fall har vi sänkt kraven för att alla elever ska klara sig. Alla elever ska klara sig givetvis, men vi behöver coacha dem i att det krävs lite arbete och ”jävlaranamma” för att komma längre. Träning ger färdighet. Det är inte alltid så lattjolajbans på lektionerna kanske, men eleverna får en belöning i att bli duktiga på någonting.

Utbytet mellan skolorna är en del av Erasmus+ och Maria Westerlund hoppas på en fortsättning.

– Om Internationella Programkontoret beviljar deras ansökan så kommer Atheneskolan samarbeta med IES Bendinat Mallorca samt ytterligare en grundskola utanför Rom kring kollegialt lärande framför allt med fokus på språkundervisningens kvalitet, säger hon.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*