IKT ur ett vardagsperspektiv

Anna W

Vi lyfter ofta nya häftiga appar, filmer, Minecraft i undervisningen, kodning, egna spel eller QR koder vi använt till en tipspromenad i blogginlägg som handlar om IKT. Sociala medier som t.ex. Facebook och twitter svämmar över av tips på nya häftiga saker man kan prova. Jätteroligt att så många vill dela med sig. Det är ju det som är så häftigt med internet och alla nya digitala arenor. Dessutom är det så fantastiskt vad man kan göra med hjälp av digitala resurser.

Men vad händer med dem som inte är riktigt där än? Allt detta tar tid och tid är något som jag vet att många lärare lider brist av. Är man inte tillräckligt bra som lärare om man inte gör allt detta?

Självklart är du det! Idag tänkte jag prata om vardagsarbetet som inte får glömmas bort. Grunderna i vårt IKT arbete. Häromdagen hade jag en lektion i åk 5 och ingen frågade om sitt lösenord när de skulle logga in i GAFE. Jag höll på att ramla baklänges. Insåg att efter över ett års upprepning börjar de förstå. Ingen frågar längre hur man skapar ett dokument utan delar det med mig utan problem. Få frågar hur man kommenterar i texten, ändrar färg, storlek och alla vet hur man loggar in och loggar ut. Eleverna går in i sina planeringar på Unikum och dokumenterar sitt eget lärande. Många har laddat ner appen till telefonen. Några elever talar in text, andra vill få den uppläst.

I början höll jag på att ge upp. Hanteringen av tekniken upptog för mycket av vår tid. Hur skulle jag hinna med allt det centrala innehållet? Hur skulle jag ha tid att hjälpa eleverna med deras texter när jag var tvungen att hjälpa så många med tekniken? Idag vet jag att det är värt det. Eleverna delar inte bara sina texter med mig utan även med varandra. De vet att jag förväntar mig kamratbedömning men viktigast av allt, de VILL ha kamratbedömning. Digitala hjälpmedel underlättar. Om någon är sjuk, kan de arbeta hemifrån. När vi ska spela in film vet nästan alla hur iMovie fungerar och eleverna är bättre än mig på att redigera sina filmer. De gör det dessutom frivilligt på fritiden. Jag ger dem pedagogiska tankar, innehållet och framför allt tidsramar och eleverna skapar oftast fritt inom dem. Eleverna tränar förmågor som samarbete, ansvar, problemlösning, social förmåga, ledarskap, kommunikation och deras kreativitet och uppfinningsrikedom är stor. De använder varandra som lärresurser. Viktiga egenskaper att utveckla i livet och inför framtidens arbetsmarknad.

Tips:

 • Skriv alltid ner elevernas inloggningsuppgifter så att du har det lätt-tillgängligt. De kommer glömma. Be dem skriva ner lösenordet själva. Det gäller ju ”bara” skolsaker.
 • Använd gärna samma lösenord till olika inlogg (om det går).
 • Dela gärna alla inloggningsuppgifter med eleverna på t.ex. Unikum eller Schoolsoft. Då har även föräldrarna tillgång till dem.
 • Var gärna 2 pedagoger eller jobba i halvklass när du introducerar nya moment i början.
 • Låt det ta tid i början. Du kommer att ha igen det senare. Glöm inte att digital kompetens är viktigt, precis som att läsa och skriva.
 • Låt eleverna lära av varandra. Fråga alltid vilka som kan så kan de eleverna hjälpa de som är nybörjare.
 • Ge inte eleverna för mycket tid. Ge dem en tydlig planering på när saker ska vara färdiga. Upprepa dessa tidsramar inför varje lektionstillfälle.
 • Skapa olika kontrollstationer då du kan ge eleverna feedback. Viktigt för de elever som har svårigheter med att planera arbetet och se målet framför sig. Även viktigt för de elever med stor kreativitet som gör att de vill för mycket.
 • Våga variera och dra ner på innehållet för de elever som har svårt att hinna med. Låt de hellre känna att de lyckas.
 • Låt eleverna dokumentera sitt eget lärande på Unikum, Schoolsoft, i blogg eller liknande. Använd samma utvärderingsfrågor. Sätt upp dem i klassrummet.
 • Fotografera och dela med er till föräldrar av det ni gör i skolan. Jag älskar att följa mina egna barns aktiviteter på skola och fritids på Instagram och min dotters dagar i förskolan på Facebook.
 • Dela med dig till kollegor. Varför inte lyfta IKT på vartannat arbetslagsmöte och dela med er av det ni gjort.
 • Se till så att varje planering innehåller IKT. Fundera över hur du med hjälp av IKT kan förstärka elevernas lärande?
 • Glöm inte bort projektorn! Ett fantastiskt verktyg att samla alla elever kring. Titta på film, läs och lyssna till texter gemensamt, visa bilder och diskutera dem, gör gemensamma utvärderingar m.m.
 • Sätt upp mål för dig själv att utveckla. Dela med dig av dem till kollegor. Kanske kan ni hjälpas åt och sporra varandra?

Ja, några elever kommer att göra annat än det du har sagt. De kommer att googla bilder, gå in på olika internetsidor, spela spel m.m. Men i ärlighetens namn, gör de exakt det du säger annars? Här får du ta hjälp av ditt ledarskap. Ha tydliga förväntningar och gör undervisningen meningsfull och intressant.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. I läroplanen för grundskolan står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskoleutbildning kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Det är alltså en rättighet att få använda digitala verktyg i skolan.

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*