Sju enkla tips för att stärka arbetet med jämställdhet och genusfrågor i förskolan

Catrin Freidenvall och Ulrika Lovén från Hamnskolan listar sina bästa tips för att bättre arbeta med jämställdhet och genusfrågor i förskolan.

  1. Börja observera varandra och samtala om vad ni ser. Det leder alltid till spännande samtal och utveckling för alla.
  1. Skapa en naturlig arena för frågorna – exempelvis genom att ha dem som stående punkt på varje personalmöte.
  1. Benämn alla barn vid namn och prata om “barn” istället för “pojkar” och “flickor”.
  1. Gå igenom era böcker och sortera ut dem med ett förlegat genustänk.
  1. Gör genomtänkta val när ni köper in nya leksaker och nytt material.
  1. Tänk på att medvetet erbjuda alla barn att prova alla typer av aktiviteter, oavsett kön.
  1. Var tydlig mot nya medarbetare vilka förhållningssätt som gäller.

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*