Alfaskolan visar vägen för goda kunskapsresultat

Solna stad ska satsa på att ge de kommunala skolorna ett kunskapslyft. I dag gjorde ledamöter från barn- och utbildningsnämnden i Solna studiebesök på Alfaskolan, en av de skolor med högst kunskapsresultat i Sverige, för att ta del av arbetet bakom framgångarna.

Alfaskolan i Solna, som är en del av Pysslingen Skolor, fick i dag ta emot besök av riksdagsmannen Niklas Wykman (M), vice ordförande i Solnas barn- och utbildningsnämnd, och Monika Mannerström Skog (M), ledamot i Solnas barn- och utbildningsnämnd. De båda politikerna ägnade en halv dag åt engagerade samtal med både elever, lärare och rektor.

Solnas kommunala skolor står inför ett kunskapslyft och man vill nu lära av skolor som lyckats särskilt bra.

– En skola vars ledning, lärare och elever visar vägen för goda resultat är Alfaskolan här i Solna, och nu när Solna står inför ett kunskapslyft är det viktigt att titta på de goda exemplen, säger Niklas Wykman (M).

Alfaskolan arbetar sedan många år strukturerat med sitt kvalitetsarbete och eleverna visar mycket starka kunskapsresultat. Mi Åberg Anell, rektor och Joakim Lindberg, biträdande rektor inledde studiebesöket med att beskriva Alfaskolans kvalitetsarbete.

– Vi berättade framför allt om vikten av att anställa stabila och modiga rektorer, men också vikten av att bygga en stark elevhälsa, säger Mi Åberg Anell.

I det kunskapslyft som Solna stad står inför gällande sina kommunala skolor är de goda exemplen viktiga. Att politikerna fick möjlighet att genomföra ett kvalitativt samtal med några av skolans elever uppskattades och vikten av mötet och dialogen blev tydlig.

– Att politiker kommer till oss är hedrande och det är väldigt kul att få möjlighet att berätta om vår skola, säger rektor Mi Åberg Anell.

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*