Ledning och staber

Utbildningsdirektör
Åsa Blom
Telefon: 076-100 07 98
asa.blom@academedia.se

 

 

 

Skolchef, region 1
Jessica Mozakka
Telefon: 076-101 69 17
jessica.mozakka@pysslingen.se

 

 

Tf Skolchef, region 2
Åsa Blom
Telefon: 076-100 07 98
asa.blom@academedia.se

 

 

 

 

Skolchef, region 3
Eva-Lotte Stavle
Telefon: 076-872 98 06
eva-lotte.stavle@pysslingen.se

 

 


Marknad och kommunikation 

Marknadsansvarig 

Sophie Hammarsten
Telefon: 0730-911234
sophie.hammarsten@academedia.se

 


Affärsutveckling

Affärsområdeschef
Christian Andersson
Telefon: 070-754 92 86
christian.andersson@academedia.se

 

 

 

Affärsområdesansvarig
Andreas Långbergs
Telefon: 073-354 01 99
andreas.langbergs@academedia.se

 


Kvalitet

Kvalitetschef
Anna Andersson
Telefon: 072-200 32 59
anna.andersson@academedia.se

 

 

Handledare
Ingrid Carlstedt
Telefon: 070-458 0151
ingrid.carlstedt@academedia.se

 


 

HR

HR-partner
Åsa Lundgren
Telefon: 070-278 7136
asa.lundgren@academedia.se

 


Ekonomi

Business controller
Jens Eriksson, Business Controller
Telefon: 070-259 48 35
jens.eriksson@pysslingen.se

 

 

 

Business controller
Johanna Hakala
Telefon: 070-438 96 17,
johanna.hakala@academedia.se

 

 

 

 

Business controller
Pernilla Lundgren, fn föräldraledig
Telefon: 072-542 0364
pernilla.lundgren@pysslingen.se

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-01-08