Grundsärskolan

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Funktionell kvalitet – värdegrundsresultat

Inom kvalitetsaspekten funktionell kvalitet värdegrundsresultat följer vi upp hur elever och föräldrar upplever studiemiljön och undervisningen. Resultaten beräknas utifrån hur stor andel föräldrarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala. Resultaten är från februari 2018.

Upplevd kvalitet

Inom kvalitetsaspekten upplevd kvalitet mäter vi hur våra föräldrar upplever att barnen trivs i våra skolor, om de kan rekommendera skolan till andra, samt nöjdhetsgrad. Resultaten beräknas även här utifrån hur stor andel av föräldrarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala. Resultaten är från februari 2018.

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat (inriktning träningsskolan)

 

 

Senast uppdaterad: 2018-03-16