Våra resultat

Här kan du läsa om hur väl vår verksamhet i Pysslingen Skolors förskolor, våra elever i grundskolan och grundsärskolan når de nationella målen för såväl kunskaper som värdegrund. Här kan du även ta del av resultaten från våra årliga enkätundersökningar bland elever och föräldrar.

Förskolan

Grundskolan

Grundsärskola

Senast uppdaterad: 2019-03-14