Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till Söderbaumska Skolan

Vi är en fristående skola med en levande kulturprofil för 6-16-åringar! Idag går närmare 500 barn och elever på skolan och vi är ett 60-tal medarbetare.

Vi arbetar medvetet och aktivt med att använda oss av kreativa och estetiska lärprocesser. Det ger våra elever möjlighet att både lära sig och visa vad de lärt på olika sätt, använda flera sinnen och utveckla olika uttryckssätt och förmågor. Vi använder bild, dans, drama, musik och sång som verktyg i den vanliga undervisningen.

Vi vet att det här är grunden för våra goda resultat. Våra elever lämnar skolan med högre betyg är genomsnittet i både Falun och Sverige som helhet.

En grund för allt lärande är att alla i skolan trivs, blir sedda, känner sig värdefulla, finner motivation och får möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Ett lärande skapande – ett skapande lärande.

 

Kontakta oss

Telefon 023-79 47 00

Sjukanmälan Sjukanmälan av alla elever görs i Schoolsoft

E-post soderbaumska.skolan@pysslingen.se

Rektor Maria Hag | 023-79 47 01

För fler telefonnummer, klicka er vidare här

Här hittar du oss

Så arbetar vi på Söderbaumska Skolan med:

Kvalitetsarbete
Elevhälsa

Nyheter från Söderbaumska Skolan