Ställ ditt barn i kö

Välkomna oxå att besöka oss om ni är intresserad av vår förskola inför ert förskoleval, kontakta då platsansvarig och boka tid.

Sanna Ingwall på tfnnr: 0722-182798

 

Anmäl ert intresse för plats på hos oss på Förskolan Solrosen, endast via Solna Stads webtjänst på Solna Stads hemsida http://www.solna.se

Kö och turordning, erbjudande om plats

Barnet är garanterad en plats i en kommunal förskola inom fyra kalendermånader från när vårdnadshavare anmält behov av förskola.

Fördelningen av platser till förskolan och pedagogisk omsorg inom respektive område sker enligt följande:

 

1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 14 § skollagen.
2. Barn med syskon1 som redan är placerade på den förskolan eller på den pedagogiska omsorgen.
3. Barn med längst kötid som går i en verksamhet i Solna utanför sin stadsdel2, som önskar byta till en förskola eller pedagogisk omsorg i sin stadsdel.
4. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg, och som omfattas av platsgarantin.
5. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg som har tackat nej till garantierbjudande
6. Barn med längst kötid som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg i sin stadsdel som vill byta.

 

Om en vårdnadshavare planerar att flytta till Solna och önskar barnomsorgsplats behöver ett hyres- eller köpekontrakt bifogas ansökan. Ködatumet räknas från den dagen komplett ansökan är inkommen. Barnet ska vara folkbokfört i Solna innan barnet kan börja i förskolan i kommunen.

 

Garantierbjudandet kan bli till en annan förskola än den som önskats. Om vårdnadshavare tackar nej till ett garantierbjudande gäller inte längre platsgarantin. De barn som har platsgaranti erbjuds plats före barn utan platsgaranti.

 

Om plats inte kan erbjudas inom fyra kalendermånader på något av de önskade alternativen blir barnet erbjuden en plats på en annan förskola i kommunen.

[1] Enligt barn- och utbildningsnämndens områdesindelning

Vid frågor om köplats önskar vi att ni vänder er till solrosen@pysslingen.se

Vi har begränsad möjlighet att svara direkt på dessa frågor via telefon. Ange i ämnesfältet att det gäller köplats.

Ansvarig för köfrågor är Förskoleområdets Intendent Cathrine Löfstedt 0702-459206

cathrine.lofstedt@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2020-09-19