Utvecklingsmöjligheter

Förutom att du i din vardag blir ledd av ett ledningsteam där det finns förskolechef, biträdande förskolechef, utvecklingschef och intendent erbjuds olika typer av utbildning och stöd.

Traineeprogrammet
Har du som medarbetare ambitioner att framöver arbeta som biträdande chef för att sedan kanske ta klivet vidare som förskolechef, kan Pysslingens traineeprogram vara något för dig att ansöka till. Tanken med traineeprogrammet är att dels säkra chefsförsörjningen och dels att ge deltagarna verktyg för att lättare kunna att ta sig an en framtida ledarroll. Läs mer om programmet och möt årets traineegrupp här!

Försteförskollärare
Försteförskollärare är en satsning för att ge förskollärare en möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll samtidigt som de utvecklar andra pedagoger inom för- och grundskole segmentets förskolor i syfte att höja måluppfyllelsen, så att varje barn får, det varje barn har rätt till. I dagsläget finns förstaförskollärare med centrala uppdrag eller enhetsspecifika uppdrag

Barnskötare till förskollärare
För tillsvidareanställda medarbetare med slutförd barnskötarutbildning finns möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare

Obehörig barnskötare till utbildad barnskötare
För tillsvidareanställda medarbetare utan barnskötarutbildning erbjuds möjlighet att utbilda sig till barnskötare genom en distansutbildning på sex månader. Vi samarbetar med Hermods och kan på så sätt påverka både innehållet i utbildningen och tydligt koppla den till våra barnskötares vardag på förskolan.

Helpdesk
En dag per vecka finns det medarbetare från HR, kvalitet, Marknad & kommunikation och ekonomi på vårt huvudkontor i Stockholm som erbjuder stöd och hjälp i drop-in form.

Styrd helpdesk
Styrd helpdesk är utbildningar med olika innehåll som erbjuds specifika datum. Här möts pedagoger från olika varumärken inom förskola och dagarnas innehåll är utbildning inom ett specifikt målområde från Lpfö Detta ger även möjlighet till att bygga ditt eget nätverk med andra pedagoger inom företaget.

Stöd från ledning och stab
Ledarledda forum för olika medarbetargrupper inom Pysslingen Förskolor.

Academys internutbildningar
Inom Academedia har vi en utbildningsavdelning, Academedia Academy de erbjuder dig som medarbetare kompetensutveckling i form av utbildningar och inspiration av  för att fördjupa dina kunskaper och bredda din kompetens. De vill öka möjligheterna till mer flexibelt och kollegialt lärande i organisationen och dessutom göra det enklare för alla att delta i kompetensutvecklande aktiviteter.
Läs mer om Academy här

Senast uppdaterad: 2018-10-26