Lämna synpunkter

Rutiner för klagomålshantering

Vi informerar om klagomålshantering på följande sätt:

  • Under inskolningen
  • I hallen finns en lapp med rutinerna för klagomålshantering
  • På föräldramöten
  • På vår webbsida
  • På Schoolsoft

Följande gäller vid klagomålshantering på Pysslingen förskolor i Solna:

Klagomål på verksamheten från vårdnadshavare kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. En klagomålsrapport fylls då i och följs upp tillsammans med pedagog som tagit emot klagomålet. Om vårdnadshavare fortfarande är missnöjd kontaktas biträdande rektor Anna Söderlund.

Kontaktuppgifter:

Biträdande rektor:

Anna Söderlund

070-245 15 34; anna.soderlund@pysslingen.se

Om du efter kontakt med biträdande rektor fortfarande har klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med rektor och framför ditt klagomål.

 

Rektor:

Andreea Carlsson

076-1016224 andreea.carlsson@pysslingen.se

Om du efter kontakt med rektor fortfarande har klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med skolchef och framför ditt klagomål.

Ansvarig skolchef:

Sara Lindberg

070-7338676; sara.lindberg@academedia.se

Om du efter kontakt med skolchef fortfarande har klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med Utbildningsförvaltningen och framför ditt klagomål. Du kan även ta kontakt med Utbildningsförvaltningen direkt.

Utbildningsförvaltningen Solna

08-746 10 00; https://kc.solna.se/formular/forms/synpunkter

Du kan också kontakta Pysslingens växel 08-451 54 00, skicka brev till Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Box 213, 101 24 Stockholm eller maila till info@pysslingen.se Ditt ärende vidarebefordras då till berörd skolchef och/eller Pysslingens utbildningsdirektör som ansvarar för att ärendet hanteras.

 

Vad händer sedan med klagomålet?

 

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras av rektor, huvudmannen eller utbildningsförvaltningen.

Vi på förskolan tar hand om klagomålet så snabbt som möjlig

Senast uppdaterad: 2020-09-19