Ledningsteamet

 

Pysslingen Solrosen leds av ett ledningsteam tillsammans med övriga förskolor i Solna. Varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar om förskolans organisation och verksamhet. Ledningsteamet ansvarar för alla förskolor i förskoleområdet. På förskolan finns också en platsansvarig som är en viktig länk mellan förskolan och oss i ledningsteamet. 

 

Rektor, Andreea Carlsson
Rektorn leder förskolans verksamhet. Med stöd av det övriga teamet är det rektorn som ansvarar för att den pedagogiska verksamheten utformas så att alla barn mår bra och utvecklas i enlighet med de mål och regelverk som styr förskolan. Rektorn ansvarar också för att alla pedagoger på förskolan trivs och får rätt förutsättningar att arbeta utifrån förskolans läroplan.
Rektorn leder, fördelar och följer upp ledningsteamets arbete. Rektorn arbetar även med bland annat med ekonomi, medarbetarfrågor, kvalitetsarbete etc. och finns på förskolan varannan vecka.
Om du har frågor om förskolans övergripande organisation och resultat är du varmt välkommen att kontakta rektorn.

Biträdande rektor, Anna Söderlund
Den biträdande rektorn bistår rektorn. Det är rektorn som delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till den biträdande rektorn utifrån de behov som förskolan har.Den biträdande rektorn fungerar som stöd för medarbetarna och platsansvarig i det dagliga arbetet på förskolan när det gäller exempelvis organisation. Den biträdande rektorn finns därför ute på förskolan varje vecka. Hon arbetar även med rekrytering och har nära samverkan med platsansvarig på varje förskola. Den biträdande rektorn är kontaktperson för alla vårdnadshavare om ni har frågor och funderingar som gäller hela förskolan eller eventuella synpunkter på verksamheten.
Kvalitetsledare, Maria Roos

Kvalitetsledaren driver och utvecklar förskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån samråd med rektor. Det innefattar utveckling på förskole-, grupp- och individnivå och sker bland annat genom handledning av pedagoger, kompetensutveckling, direkt feedback och pedagogiska mötesforum. Kvalitetsledaren har även hand om processerna gällande särskilt stöd. Kvalitetsledaren finns ute i våra barngrupper varje vecka för att stödja och följa upp pedagogernas arbete. Kvalitetsledaren är kontaktperson om ni vårdnadshavare har frågor om förskolans pedagogiska arbete med barnen som helhet eller för frågor kring särskilt stöd.

Intendent, Cathrine Löfstedt
Intendenten ansvarar för många av de administrativa uppgifterna i teamet och på förskolan, till exempel kö, avgifter,  och placering, löneadministration och föräldrafakturering. Om du har frågor om plats på förskolan eller om du har funderingar kring en faktura är du varmt välkommen att kontakta intendenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platsansvarig, Sanna Ingwall

Förskolan har en platsansvarig som ser till att den dagliga verksamheten flyter.

USanna arbetar som platsansvariga för hela förskolan. Som platsansvarig fungerar hon som en länk mellan förskolan och ledningsteamet. Sanna har bland annat ansvar för att den dagliga organisationen på förskolan fungerar. Hon tar även emot övergripande frågor om förskolan och är det något hon inte har svar på kontaktar de ledningsteamet.

Vanliga uppdrag för en platsansvarig är att organisera verksamheten på plats, anskaffa vikarier, ta emot besök och att vara ett välkänt ansikte för barn och föräldrar.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-09-27