Kvalitetsarbete

På de här sidorna kan du läsa om vårt systematiska kvalitetsarbete.
Resultat Här kan du se vårt resultat från de senaste kundundersökningarna och de senaste medarbetarundersökningarna.
  • NKI – Nöjd Kund Index är ett sammanslaget resultat från 3 olika frågor. Klicka på NKI för att se vilka frågor som ställts samt vårt resultat.
  • Undervisning
  • Lärmiljö
  • Trivselgrad
  • Rekommendationsgrad
  • NMI – Nöjd Medarbetar Index är ett sammanslaget resultat från 3 olika frågor. Klicka på NMI för att se vilka frågor som ställts samt vårt resultat.
  • LedarIndex
Analys I juni sammanställer och analyserar alla våra förskolor sina resultat. Under rubriken ”Analys” kan du ta del av vad som varit i fokus under året och hur förskolan tänker om verksamhetsåret som har gått.
 
Senast uppdaterad: 2017-03-14