Öppettider

Våra nuvarande öppettider är 06.30-17.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton

Vi följer kommunens öppettider som är klockan 06.30-18.00 om finns behov av barnomsorg inom dessa tider tar ni kontakt nedanstående kontaktperson.

Tidigare stängning

En dag i månad har vi personalkonferens vilket innebär att vi stänger tidigare eller öppnar senare än aviserad öppettider. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar (se kalendarium) kontaktar ni nedanstående kontaktperson senast tre veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier på plats eller på en närliggande Pysslingförskola.

Under sommarveckorna 29, 30 och 31 samarbetar vi med Pysslingförskolorna i Solna Karolina, Agnesberg, Kadetten och Ulriksdal.

Stängda heldagar

3 dagar per läsår har medarbetarna planering, utvärdering och fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela den dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar (se kalendarium) kontaktar ni förskolechefen senast 3 veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier eller plats på en närliggande Pysslingförskola.

Föräldraledig/arbetssökande

När du är föräldraledig eller arbetssökande får ditt barn vara i förskolan 30 timmar per vecka under skolans läsår. När skolan har lov får ditt barn vara på förskolan i 15 timmar per vecka. Med 30 timmar menas närvaro varje dag,  kl.9.00-15.00 och 15 timmar, då är det tisdag-torsdag 9.00-14.00 som gäller.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-21