Våra avdelningar

social_image56d830391db75

Solrosen är en förskola med fyra avdelningar beläget i bottenvåningen i ett bostadshus.Tre av avdelningarna är ungefär jämnstora till ytan, vår fjärde avdelning är något mindre och har därav med ett mindre antal barn. 

På innergården finns en gård som är tillgänglig för oss på förskolan och i förskolans absoluta närhet som används flitigt i vår verksamhet.

Avdelningarna arbetar nära varandra och har vissa aktiviteter gemensamt.

Våra äldsta barn är med i en femårsgrupp deras sista år på förskolan

 

Solrosens avdelningar
På Solrosen är barnen fördelade på 4 avdelningar.
Fröet
Bladet
Knoppen
Blomman

Personal
Solrosens personal består av ett ledningsteam, pedagoger och en kock.

Lednings- och stödfunktioner
Solrosens förskola leds av ett ledningsteam bestående av rektor, biträdande rektor, kvalitetsledare och intendent.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-09-19