Våra avdelningar

social_image56d830391db75

Solrosens avdelningar
På Solrosen är barnen fördelade på 4 avdelningar.
Fröet
Bladet
Knoppen
Blomman

Personal
Solrosens personal består av ett ledningsteam, pedagoger och en kock.

Lednings- och stödfunktioner
Solrosens förskola leds av ett ledningsteam bestående av förskolechef, biträdande förskolechef, utvecklingschef och intendent.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-09-05