Föräldrasamverkan

Vårt arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vår verksamhet ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar och behov.

På Solrosen arbetar vi med föräldrasamverkan genom:

  • Inskolning
  • Utvärdering av inskolning
  • Föräldramöte
  • Utvecklingssamtal
  • Luciafirande
  • Sommarfest/sommaravslutning

 

Vårt mål är att föräldrarna ska ha en god insikt och delaktighet i verksamheten

”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i för­skolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlig heter till inflytande.” Lpfö 98/10

 

Senast uppdaterad: 2017-03-14