Vår profil

På Solrosen är en stor del av vårt uppdrag att låta barnen vara inspiratörer i den verksamhet vi erbjuder. Genom att vara närvarande i deras lek, föra samtal och dialog, uppmuntra barnen att tänka och tycka, lär vi oss vilka intressen barnen har, vad som väcker deras nyfikenhet och vad som får dem att skratta och känna sig trygga. Det vi ser att barnen tycker om, tillför vi i form av material och lek.

Hos oss på på förskolan Solrosen vill vi att barnen ska utveckla färdigheter och förmågor som de har användning av hela livet. En färdighet som vi lägger särskilt stor vikt vid att barnen utvecklar är sin sociala förmåga. Översatt till förskolans språk betyder detta förmågan att dela med sig, att trösta den som är ledsen, att uttrycka sin åsikt men också ta hänsyn till andras idéer och önskemål.

Senast uppdaterad: 2020-05-05