Öppettider

 

Våra nuvarande öppettider är 06.30-17.30 alla helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Vi följer kommunens ramtider som är kl. 06.30-18.00 om det finns behov av barnomsorg. Vid behov kontaktar ni intendent Cathrine Löfstedt.

Senare öppning

En torsdagsmorgon per månad har vi APT mellan 7.30-8.30, vilket innebär att vi öppnar senare än aviserad öppettider. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar (se kalendarium) kontaktar ni Intendent Cathrine Löfstedt, senast 3 veckor innan aktuellt datum.

Stängda heldagar

3 dagar per läsår har medarbetarna planering, utvärdering och fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela den dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar (se kalendarium) kontaktar ni intendent Cathrine Löfstedt senast 3 veckor innan aktuellt datum.

Föräldraledig/arbetssökande

När du är föräldraledig eller arbetssökande får ditt barn vara i förskolan 30 timmar per vecka under skolans läsår.

Vi rekommenderar tiden 9.00 till 15.00 fem dagar i veckan eftersom det ger möjlighet för barnen att delta på de flesta aktiviteterna under dagen, men om ni önskar annan tid så har ni möjlighet att lämna barnen mellan 8.00- 9.00 på morgonen och hämta från kl. 14.00 till senast kl. 16.00. Det blir också möjligt att välja att ha barnen på förskolan 4 eller 5 dagar i veckan, dock får tiden, som sagt, inte överstiga 30 timmar per vecka.

Om ni väljer annan tid än 9.00- 15.00 lämnar ni in ett fast veckoschema till avdelningen, de nya tiderna börjar gälla 14 dagar efter inlämnat schema.

När skolan har lov får ditt barn vara på förskolan i 15 timmar per vecka och då är det tisdag-torsdag 9.00-14.00 som gäller.

Senast uppdaterad: 2020-09-19