Grupper

Vi har två st. 1-5-årsavdelningar,  Kotten och Stubben. På dessa avdelningar delar vi in barnen i utvecklingsgrupper. När barnen delas in i utvecklingsgrupper utgår vi från intresse, mognad och ålder. Detta pga att barn utvecklas i olika takt och behöver olika utmaningar.

Vi har även en 5-årsklubb där femåringarna från olika avdelningar träffas varje vecka för olika aktiviteter. Av erfarenhet vet vi att detta skapar en trygghet inför den dagen det är dags att börja skolan. 

Senast uppdaterad: 2017-09-01