Tema

Vi har valt att arbeta tematiskt på förskolan där barnens inflytande spelar en stor roll i verksamheten. I temat utgör barnens intressen och ideér grunden för aktiviteterna. Pedagogerna skapar förutsättningar för att varje enskilt barn ska tillgodoses och utmanas. För att skapa en gemenskap och en röd tråd på hela förskolan har vi valt att jobba med ett gemensamt övergripande tema. Varje utvecklingsgrupp väljer sedan själv hur temat ska genomföras i gruppen. Givetvis genomsyras verksamheten av förskolans läroplan men även våra egna prioriterad mål. De prioriterade målen för läsåret 18/19 är:

Kultur-Använda kultur som en byggsten i vår verksamhet samt skapa nyfikenhet och erfarenhet av kulturen i vår omvärld

Matematik-Skapa möjligheter för att tolka, förstå och utveckla vardagsmatematiken

It/teknik-Skapa möjligheter att bearbeta och förstå  sin omvärld med hjälp av it och teknik

Senast uppdaterad: 2018-09-05