Vårt samarbete med Pålsjö Park

Sedan en tid tillbaka har förskolan på Västra Allé haft ett samarbete med äldreboendet Pålsjö Park i Helsingborg. Syftet är att ytterligare stärka förskolans värdegrundsarbete genom att på ett konkret sätt låta barnen utveckla sin empati och omtanke samt skapa öppenhet och respekt för människors olika behov och skillnader.

Vi valde att kontakta äldreboendet eftersom vi uppmärksammat att många barn idag inte har någon kontakt med äldre människor. Vi tror att samarbetet är ett bra sätt för barnen att tillägna sig etiska värden och normer genom konkreta upplevelser.

Vi på Förskolan vill på så sätt uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

5-årsklubben kommer under läsåret att besöka de boende på äldreboendet och delta i olika gemensamma aktiviteter. Bland de planerade aktiviteterna finns bakning, spela spel, sagostund, grillning, gårdsbowling och gymnastik tillsammans.

Barnens ord och reflektioner från  besöken på äldreboendet:

“Vi fick se hur det är att bli gammal, att man ibland behöver hjälp med att äta och att man ibland kissar på sig och att man kanske behöver sitta i rullstol.” “ Vi lärde oss att alla inte kan röra sig lika bra när man blir gammal och att man inte är lika snabb, att man hör dåligt ibland och att det kanske till och med är så att man ser dåligt. Då är det bra att man kan hjälpa varandra.” “ Är man stark så kan man hjälpa till att putta kompisens rullstol och ser man dåligt så får en kompis berätta så att man inte krockar.”

Senast uppdaterad: 2017-09-01