Föräldraråd

Västra Allés föräldraråd

Föräldrarådet är en av flera möjligheter, för dig som vårdnadshavare, att aktivt påverkar verksamheten. Föräldrarådet fungerar som en referensgrupp och finns med som rådgivande (ej beslutande) i skolans planeringsarbete. Viktigt är att denna grupp har alla elever i verksamheten som fokus. Inga individfrågor diskuteras. Under våra träffar diskuteras skolan utifrån ett verksamhetsövergripande fokus och dess utvecklingspotential.

Föräldrarådet består av frivilliga representanter av föräldrar som har barn i åldrarna 1-16 år, det vill säga är alla vårdnadshavare välkomna.

 

Syfte

  • att den ska fungera som en referensgrupp
  • att skapa en ökad delaktighet och en ökad insyn i skolans arbete
  • att bidra till en ökad kontakt mellan föräldrarna
  • att vara rådgivande, vilket ska bidra till bättre beslut
  • att vara ett, av många, forum för information
Senast uppdaterad: 2016-10-27