Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till Växthuset Skola

Växthuset Skola startade höstterminen 2012 och vi har haft en fantastisk start! Våra drivande pedagoger och inbjudande lokaler skapar de förutsättningar du vill att ditt barn skall ha i skolan. Växthuset Skola ligger i Pedagogen Park i Mölndal. Vi har ungefär 320 elever i årskurserna F – 9.

Välkommen!

Kontakta oss

Facebook Växthuset Skolas Facebooksida

Rektor Helen Ernebäck | 031-67 39 89

Tf. förskolechef Charlott Algotsson | 0708766235

Tf. förskolechef Stefanie Kohlström | 0736642355

Administratör Elin Fogelström | 031-67 39 96

Här hittar du oss

Så arbetar vi på Växthuset Skola med:

Elevhälsa
Kvalitet
Profilval
IKT

Strategier för ökad måluppfyllelse

Nyheter från Växthuset Skola