Växthusetskola deltar i Future City 2016

Just nu är våra sjuor i full gång med arbetet kring Future City. I Future City ska elever i årskurs 6-9 ta på sig rollen som framtidens samhällsbyggare och med sin kreativitet och kunskap bygga framtidens stad. Eleverna tänker fritt och inspireras av dagens tekniska lösningar. Hur ser framtidens stad ut? Vem bor där? Hur transporterar vi oss själva och gods? Hur fungerar det med vatten, avlopp, återvinning… ja, allt som finns i en stad.

Syftet med Future City är att öka nyfikenheten och kunskapen kring teknik och yrken inom samhällsbyggnad och skapa intresse kring hur vi skapar ett hållbart samhälle. Vi hoppas också att det ska ge de deltagande eleverna en rolig, spännande och utmanande upplevelse. Kunskapen eleverna behöver för att lösa uppgifterna i Future City kommer från många olika ämnen: teknik, NO, SO, bild, med flera. Det är ett bra projekt att jobba ämnesövergripande med.

Årets tema är det Digitala Staden.

Läs mer på Future Citys hemsida

futurecity4

futurecity3

futurecity2

futurecity1


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*