Klagomål och synpunkter

Var med och utveckla verksamheten

Vi vill att vår skola och förskola ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig som elev och förälder kan förbättra och utveckla verksamheten.

1. Prata med förskolan eller skolan först!
I första hand ska du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till klassläraren/mentorn, därefter följa vår ansvarsordning  som är klassläraren/mentor, rektor, huvudman så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera klagomålet. Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna klagomålet anonymt.

Vill du lämna ett klagomål till skolans rektor använder du ”klagomålsblankett” som ni hittar här Blanketten kan mejlas eller lämnas personligen till expeditionen på skolan. Kontaktuppgifter finner du under fliken kontakt.

2. Att lämna ett klagomål till huvudmannen
Om du inte är nöjd med de åtgärder som rektor vidtagit fyller du i formuläret som ligger här

Återkoppling och utredning
Du får inom tre dagar en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du ha fått svar på hur ditt klagomål hanteras och utreds.

Senast uppdaterad: 2019-09-05