Profilval

Nyheter gällande profilval 2019

Fr.o.m. höstterminen 2019 har regeringen beslutat om en ändring i läroplanen. Detta innebär att år 7 skall ha ett tillägg på 60 minuter matematik och 60 minuter idrott/vecka. De har även beslutat att denna tid tas från det som idag kallas elevens val. Följderna av detta är att elevernas skoldag i sjuan kommer att bli längre och att vi av den anledning i år inte kommer att ha elevens val i år 7. Detta kommer endast ligga i år 6, 8 och 9 på vår skola. Vi återkommer inom kort gällande vilka profiler som kommer att finnas att välja på inför ht 19.

Din profil – ditt val

På Växthuset Skola väljer alla elever på högstadiet ett profilämne. Profilämnet läser man 90 minuter i veckan och innebär fördjupning inom ett intresseområde eller extra stöd inom ett ämne. Målsättningen är att utöka elevens kunskap i profilämnet. Undervisningen i övriga ämnen motsvarar grundskolans läroplan. I år erbjuder vi 10 olika profiler, de har vuxit fram utifrån efterfrågan från elever, föräldrar och på initiativ från lärare. Eleverna gör sitt profilval efter utbud och intresse. Eleverna gör ett förstahandsval och ett andrahandsval. Efter profilvalet kommer det visa sig vilka av profilerna som blir av. Om för få elever väljer en profil kommer den inte bli av, om det gäller ditt förstahandsval kontaktar vi dig och du får istället ditt andrahandsval.

Volleyboll & Beachvolleyboll

Växthusets skola är stolta skolmästare i Beachvolleyboll sedan vi vann regionsmästerskapen Sand Cup i våras. Vi kan med glädje berätta att vi fortsätter med profilen under läsåret.

FÖR VILKA
På grund av begränsat antal platser och med anledning av att vi troligen inte kommer få tillgång till stora idrottshallen, har vi valt att begränsa denna profilen till endast åk 8 och åk 9.

UPPLÄGG
Profilen är för dig som har ett intresse för att utvecklas som spelare och lagspelare inom volleyboll och beachvolleyboll. Vi kommer lägga fokus på speltid, att utveckla spelteknik och att lära oss spelstrategi.

Stor vikt i profilen kommer även läggas på att utvecklas som lagspelare och att lära oss spela med fair play-mentalitet.

Som komplement till beachvolleyboll kommer vi använda oss av den växande sporten Spikeball för att öva rörelseträning och explosivitet.

 

MÅLSÄTTNING
Förutom ovanstående är det ett mål att alla elever deltar i Sand Cup samt DM, regionala inomhus beachvolleybollturneringar i Kviberg för skolor i Västra Götaland. Detta kommer ske en skoldag under höst och en dag under vår.

Vår målsättningen kommer även vara att tillbringa en profillektion i månaden på Kvibergs Beach Center för att få träningsspela i sand. Skolan kommer stå för alla kostnader, men du som elev kommer själv få ta dig till och från Beach center i Kviberg med kollektivtrafik.

Jag ser fram emot att få träffa er på profilen.

/Andreas

Träslöjdsprofilen

Att skapa med sina händer är en kreativ möjlighet som skolan erbjuder så denna profil väljer du om du vill fördjupa dina kunskaper i träslöjd. Du kommer här att få utveckla dina egna idéer från tanke till en färdig produkt i trä och metallslöjd. Så fundera på vad du själv vill göra.

Bildprofilen

Denna profil är för den som vill fördjupa sig lite mer i de praktiska aspekterna av bildämnet. Här jobbar vi bl.a. med teman som:

  • Teckning av mänsklig anatomi (skelett, muskler och proportion)
  • Teckning av människor i rörelse/olika poser
  • Introduktion till akvarellmålning
  • Grundläggande introduktion till bildredigering i det webbaserade programmet Pixlr
  • Grundläggande bildkomposition (alltså vart man kan välja att placera saker i sina bilder för att få fram mer filmiska/dramatiska effekter)

Rockprofilen

Rockprofilen är främst till för de elever som aktivt spelar instrument och som har en vilja att utvecklas ytterligare både musikaliskt, instrumentalt och i ensemblespel utöver den ordinarie musikundervisningen. Rockprofilen har 12 platser och kommer vara uppdelat på två ensembler med 6 elever i varje. Rockprofilen kommer vara ansvarig för diverse framträdanden och konserter under läsåret, detta är obligatoriskt.

Sångprofilen

Sångprofilen är till för dig som gillar att sjunga och vill utveckla din röst. Vi kommer att sjunga i grupp och det finns även möjlighet att prova på att sjunga solo för den som vill.

Du kommer att få uppträda tillsammans med andra inför olika stora folksamlingar. Vi utgör en viktig del av olika avslutningar på skolan men även konserter utanför och på skolan.

För att vara med i denna profil krävs ingen sångvana men det är bra för mig att få lite koll på just dig och dina erfarenheter.

Humanistisk spet

Humanistisk spets är en fördjupning i de fyra SO-ämnena, samt filosofi och psykologi. Inom profilen arbetar vi med att tänka utifrån olika perspektiv, kunna resonera objektivt runt olika dilemman framför allt muntligt, men även skriftligt. Vi arbetar med att finna samband och kunna dra slutsatser i olika ämnen med olika kontexter. Vi kommer även fördjupa oss i den delen av världshistorien som den vanligt undervisningen inte hinner med.

Matteprofil

Vill du fördjupa dina kunskaper i matematik? På matematikprofilen får du chans att utveckla dina matematikkunskaper ett steg längre.

Bokprofil

Bokprofilen ger dig möjligheten att fördjupa dig i ämnet litteratur.

Senast uppdaterad: 2019-04-04