Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till Pysslingen Förskolor Vita Bergen

Förskolan Vita Bergen ligger vid Vitabergsparken på Södermalm. Förskolan är HBTQ-certifierad vilket innebär att våra pedagoger har genomgått ett fördjupat värdegrundsarbete inom samtliga diskrimineringsgrunder. Det innebär att vi ser individen utan förutfattade meningar.

Hos oss får alla barn utveckla sina talanger och vi vill inspirera dem till att upptäcka, skapa och lära. Vi arbetar med olika teamarbete utifrån barnens intresse. Barnens självständighet och inflytande är viktigt hos oss.

På Vita Bergen går 52 barn fördelat på fyra avdelningar. Varmt välkommen till oss!


Pysslingen Vita Bergen ingår i förskoleområde Södermalm tillsammans med förskolorna Björngården, Grönkulla, Katrineberg, Långholmen och Zinken.

 

Kontakta oss

Telefon Bullerbyn 076- 946 97 16 Junibacken 076 - 947 49 34 Saltkråkan 076- 946 5761 Villekulla 076- 946 63 75

E-post vitabergen@pysslingen.se

Facebook Vita Bergens Facebooksida

Rektor Camilla Doeser | 073-080 64 28

Kvalitetsledare Nina Nygård | 08 503 886 30

Intendent Emma Brantehed | 073-412 59 02

Platsansvarig Veronica Appelbring | 072-708 97 96

Här hittar du oss

Nyheter från Pysslingen Förskolor Vita Bergen